Kostoliansky náučný chodník

O nás a kontakt

Zámer vybudovať náučný chodník vznikol na pôde Štátnej ochrany prírody SR, Regionálneho centra ochrany prírody v Nitre, Správy chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v roku 2008. Vybudovanie chodníka financoval Pamiatkový úrad SR Bratislava a projekt Európskej komisie Cradles of European Culture č. 2010-0653 udelený v rámci programu Culture 2007–2013. Značenie chodníka realizovala Komisia značenia RR Klubu slovenských turistov v Nitre. Správcom chodníka je Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Nitre, Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Chodník bude oficiálne otvorený v roku 2015.

Kontakt na správcu chodníka

Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Nitre, Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, Samova ul. č. 3, 949 01 Nitra

chkopr/sopsr.sk
tel. +421/376515420

Správa webovej stránky

Pamiatkový úrad SR Bratislava, Cesta na Červený most č. 6, 81104 Bratislava

peter.baxa/pamiatky.gov.sk
tel. +4212/0220489825

ColophonAutori textov

Peter Baxa, Peter Bisták, Ľudmila Bistáková, Martin Bóna, Zuzana Borzová, Táňa Danieličová, Gabriel Fusek, Stanislav Harvančík, Peter Hradňanský, Ján Jahn, Peter Keresteš, Jaroslav Košťál, Peter Kotra, Jana Maříková-Kubková, Rastislav Lukáč, Katarína Nováková, Irena Pišútová, Radimír Siklienka, Imrich Tóth

Autori fotografií a grafických príloh

Peter Baxa, Tomáš Berger, Peter Bisták, Ľudmila Bistáková, János Ernyey, Martin Frouz, Geo-cz Tábor, Jan Gloc, Katarína Grunertová, Miluška Housková, Stanislav Harvančík, Ivan Hók, Peter Keresteš, Jaroslav Košťál, Rastislav Lukáč, Vojtech Mařík, Sylvie Novotná, Igor Písečný, Radimír Siklienka, Eva Stuchlíková, Anna Valeková, Peter Vince, Kateřina Vytejčková, Daniel Zachar

Konzultanti

Štefan Andraško, Elena Benczová, Alžbeta Borbélyová, Michal Buday, Juraj Farkaš, Ľubomír Gahír, Peter Kotra, Ľuboš Krajči, Helena Pekárová, Ľudmila Režová, Mária Segíňová, Viktor Šimek, Jozef Zsebi

Koncepcia

Zuzana Borzová, Ján Jahn, Peter Baxa

Odborná spolupráca

Ján Jahn

Editori

Peter Baxa, Peter Bisták, Zuzana Borzová

Web developer

Sinfin

Lorem ipsum Dolore aliqua commodoZobrazit popis