Kostoliansky náučný chodník

Popis chodníka

Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom je hlavnou slovenskou lokalitou v európskom projekte Cradles of European Culture – Francia Media 850–1050, ktorý bol udelený v rámci európskeho programu Culture 2007–2013. Jeho cieľom je formou výstavy a virtuálnej Cesty kultúrneho dedičstva priblížiť súčasným Európanom to, čo nás v Európe spája a čo rozdeľuje už od včasného stredoveku.

Mapa projektu CEC–Francia Media 850–1050 vtkaná do koberca rozmerov 7,2 x 9,4 m na stretnutí týmu CEC v Provinciaal Erfgoedcentrum Ename v roku 2011

Cesta kultúrneho dedičstva (Culture Heritage Route) v súčasnosti združuje 10 európskych lokalít, ktorých obdobie vrcholu sú práve roky 850–1050. Pre pochopenie lokalít bola vypracovaná zvláštna metodika ich výskumu a interpretácie. Napriek tomu, že ide o odlišné pamiatky – kláštory, kostoly, sídla svetskej moci alebo celé urbanizované areály, vždy je niečo, čo ich spája. Základom ich analýzy je metóda „miest pamäti“, rozvíjaná od 80. rokov 20. storočia predovšetkým francúzskymi historikmi. Pre skúmanie samotného sídla sú podstatné postupy známe z fenomenológie architektúry alebo v archeológii používanej teórie sídelných areálov.

Metodologickým východiskom skúmania premeny pamiatok a zmien ich funkcií v spoločnosti od ranného stredoveku po súčasnosť, predovšetkým od ich objavu „modernou“ vedou v 19.–20. storočí, ako aj ich úlohy v súčasnosti, a to nielen v kontexte lokálnej kultúrnej identity, je teória kultúrnej pamäti.

Cesta kultúrneho dedičstva projektu Kolíska európskej kultúry (Cradles of European Culture – Francia Media 850–1050) stojí aj za vznikom Kostolianskeho náučného chodníka (Gýmeš–Kostolianske lúky). Chodník prechádza prevažne územím geomorfologického celku Tribeč, jeho podcelku Jelenec a okrajovo cez severné a severozápadné výbežky podcelku Žitavská pahorkatina. Jeho oficiálnym začiatkom či pomyselným stredom je síce obec Kostoľany pod Tribečom, ale absolvovať ho je možné aj z obcí Žirany, Jelenec, Ladice a Velčice. V každej z týchto obcí sa nachádza informačný panel o náučnom chodníku.

Prvým z východiskových bodov je zastávka č. 1 v obci Kostoľany pod Tribečom, odkiaľ sa dá vydať dvoma smermi, buď do Velčíc (zastávky č. 1, 13–21), alebo do sedla pod Gýmešom (zastávky č. 1–9). Zo zastávky č. 9 je možné vrátiť sa späť do Kostolian pod Tribečom (zastávky č. 9, 12, 2, 1), alebo pokračovať viacerými smermi – do obcí Ladice (zastávky č. 9, 22–25), Jelenec (zastávky č. 9–11, 26-30) alebo Žirany (zastávky č. 9–11,26, 27, 31–34). Podobne je možné si zvoliť za východiskový bod ktorúkoľvek z obcí nachádzajúcich sa na trase náučného chodníka, vychádzky voliť podľa náročnosti a dĺžky trasy alebo podľa zaujímavostí. Kostoliansky náučný chodník je určený pre peších turistov, pričom jeho trasa využíva výlučne riadne značené turistické chodníky. V teréne sú jednotlivé zastávky označené symbolom náučného chodníka a príslušným číslom zastávky. Trasu chodníka možno nájsť na mape v sprievodcovi a dá sa použiť aj turistická mapa Tribeč Pohronský Inovec Topoľčianky č. 137 z edície Turistických máp 1:50 000, VKÚ, a.s. Harmanec. Súčasťou náučného chodníka je Ponitrianska magistrály (zastávky č. 2–4, 27–34), vedúcej z Nitry do Handlovej cez pohoria Tribeč a Vtáčnik. Zo zastávky v Žiranoch možno ďalej pokračovať Náučným chodníkom Zoborské vrchy v smere do Nitry.

Najnižším bodom Kostolianskeho náučného chodníka je zastávka č. 25 Ladice, Obecný úrad s nadmorskou výškou 196 m n. m a najvyšším bodom zastávka č. 18 Veľký Lysec, vyhliadka s nadmorskou výškou 546,9 m n. m.

Kostoliansky náučný chodník má 34 zastávok a dĺžku 27,6 km. V dobe tesne pred vydaním tohto sprievodcu došlo k vybudovaniu oplotenia novej súkromnej zvernice na území, ktorým prechádza žltá značka medzi zastávkami č. 17 a 20 smerom na Velčice. Prechod touto časťou turistického chodníka je možný len so súhlasom vlastníka zvernice.

Zoznam zastávok
Lorem ipsum Dolore aliqua commodoZobrazit popis