Kostoliansky náučný chodník

Čeriny na Studenom hrade

Turistická značka v podobe žltého trojuholníka v bielom štvorci vedúca od rázcestia pod Studeným hradom končí na najvyššom mieste Studeného hradu, z ktorého je pekný pohľad na blízky hrad Gýmeš a zalesnené svahy hlavného hrebeňa Tribeča. V diaľke vidno vrchol Žibrice (617 m n. m.) s veľkým kameňolomom. Zaujímavosťou vyhliadky je hraničný kameň grófa Karola Forgáča.

Od turistického smerovníka Pod Studeným hradom pokračujeme juhozápadným smerom strmším chodníkom po významovej značke (žltý rovnostranný trojuholník v bielom štvorci) okrajom skál až k vyhliadke Studený hrad, kde značkovaná trasa končí (na skale je namaľovaná koncová značka – malý žltý štvorec v bielom štvorci 10 × 10 cm a značka náučného chodníka s číslom 11). Na okrajoch skál je potrebná zvýšená opatrnosť!

Čas: 5 min, v opačnom smere 5 min, dĺžka: 0,4 km, stredne náročné v oboch smeroch.

Koncová značka turistického chodníka a značka Kostolianskeho náučného chodníka na zastávke č. 11.
Koncová značka turistického chodníka a značka Kostolianskeho náučného chodníka na zastávke č. 11. /Foto V. Mařík
Hraničný kameň grófa Karola Forgáča.
Hraničný kameň grófa Karola Forgáča. /Foto V. Mařík.

Málokto si všimne, že práve na mieste, kde stojí, pri okrajoch skalných lavíc, sú zvláštne nerovnosti na hladkých plochách kremencových vrstiev. Pri pozornejšom skúmaní nerovností objavíme zreteľné chrbty a oválne depresie medzi nimi – fosílne čeriny, ktoré sa podobajú skameneným vlnám. Vznikli približne pred 200 miliónmi rokov v príbrežných (litorálnych) vodách, v ktorých sa usadzoval úlomkovitý i piesčitý materiál.

Čeriny na Studenom hrade sú zvlášť dobre a plasticky viditeľné pri západe slnka. Patria k turisticky málo známym zaujímavostiam juhozápadnej časti Tribeča.

Čeriny na vrstvovej ploche spodnotriasového kremenca vo vrcholovej časti skál Studeného hradu
Čeriny na vrstvovej ploche spodnotriasového kremenca vo vrcholovej časti skál Studeného hradu /Foto J. Košťál
Detailný pohľad na čeriny pripomínajúce zvlnený povrch  kremencových vrstiev
Detailný pohľad na čeriny pripomínajúce zvlnený povrch kremencových vrstiev /Foto J. Košťál
Pokračovať na:Lesné dreviny
Lorem ipsum Dolore aliqua commodoZobrazit popis