Kostoliansky náučný chodník

Kostolianske lúky

Kostolianske lúky sú najcennejším zvyškom lúčnych xerotermných porastov, ktoré sa zachovali v Kostolianskej kotline. Vynikajú pestrosťou rastlinných druhov a sú dôležitou lokalitou s výskytom vstavačovitých rastlín. Ich vznik a história súvisí najmä s pasením, čo dokumentujú staré mapy z 19. storočia, na ktorých sú zakreslené pasienky. Celá lokalita je neveľká, má rozlohu 4,2 ha. Nachádza sa severovýchodne od intravilánu obce na okraji lesa, v blízkosti neobhospodarovaných sadov a viníc.

Zo zastávky č. 15 pokračujeme po žltej značke (8135) poľnou cestou, ktorá sa oblúkom otáča k okraju lesa, odkiaľ v strmšom stúpaní vedie severovýchodným smerom bývalým ovocným sadom. V najvyššej časti, kde je zarastajúca lúka (značky sú na oceľových koloch), značkovaná trasa vchádza do dubového lesa. Na prvej križovatke lesných ciest je zastávka č. 16.

Čas: 12 min, v opačnom smere 10 min, dĺžka: 0,8 km, mierne náročné.

Poznámka: Chránený areál Kostolianske lúky nie je sprístupnený po turisticky značkovanej trase. Z tohto dôvodu je zastávka č. 16 situovaná do jeho blízkosti na rázcestie, z ktorého je možné odbočiť neznačenou lesnou cestou klesajúcou okolo záhrad k dolnému okraju Kostolianskych lúk. Smer odbočujúcej lesnej cesty je označený šípkou na značke náučného chodníka.

Čas: 7 min, v opačnom smere 10 min, dĺžka: 0,5 km.

Z Kostolianskych lúk, ktoré sa pravidelne kosia, je pekný výhľad na obce Kostoľany pod Tribečom a Ladice. Dominantu na druhej strane Kostolianskej kotliny tvorí hrad Gýmeš
Z Kostolianskych lúk, ktoré sa pravidelne kosia, je pekný výhľad na obce Kostoľany pod Tribečom a Ladice. Dominantu na druhej strane Kostolianskej kotliny tvorí hrad Gýmeš /(J. Košťál)
Kostolianske lúky sú xerotermné lúky s pestrým druhovým zložením
Kostolianske lúky sú xerotermné lúky s pestrým druhovým zložením /(J. Košťál)

V roku 2000 bola lokalita vyhlásená za chránené územie v kategórii chránený areál a pre svoju výnimočnosť bola navrhnutá aj do siete území európskeho významu NATURA 2000 ako jedna zo štyroch v pohorí Tribeč. Geologické podložie tvoria vápencové horniny a preto sa v ňom vyskytujú najmä vápnomilné rastliny. Dominantnou rastlinou je tráva – mrvica peristá (Brachypodium pinnatum). V jarnom období sú Kostolianske lúky posiate farbami kvetov. Z orchideí sa vyníma najmä vstavač purpurový (Orchis purpurea), vstavač trojzubý (Orchis tridentata) a tiež vstavač obyčajný (Orchis morio), menej nápadný je vstavač počerný (Orchis ustulata).

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)
Vstavač trojzubý (Orchis tridentata) /(J. Košťál)
Vstavač obyčajný (Orchis morio)
Vstavač obyčajný (Orchis morio) /(J. Košťál)

Májovú pestrofarebnosť lúk dopĺňa aj horčinka väčšia (Polygala major), hadomor purpurový (Scorzonera purpurea), veternica lesná (Anemone sylvestris), bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria), zvonček klbkatý (Campanula glomerata). Začiatkom leta rozkvitá vzácny ľan chlpatý (Linum hirsutum), ktorý má v celom Tribeči jedinú lokalitu práve na Kostolianskych lúkach.

Veternica lesná (Anemone sylvestris)
Veternica lesná (Anemone sylvestris) /(J. Košťál)
Zvonček klbkatý (Campanula glomerata)
Zvonček klbkatý (Campanula glomerata) /(J. Košťál)
Ľan chlpatý (Linum hirsutum)
Ľan chlpatý (Linum hirsutum) /(J. Košťál)

V lete je opäť čo obdivovať. Kvitne zlatovlások obyčajný (Crinitina linosyris), astra spišská (Aster amelloides), jagavka vetvistá (Anthericum ramosum) oman mečolistý (Inula ensifolia) alebo veronikovec klasnatý (Pseudolysimachion spicatum).

Oman mečolistý (Inula ensifolia)
Oman mečolistý (Inula ensifolia) /(J. Košťál)
Astra spišská (Aster amelloides)
Astra spišská (Aster amelloides) /(J. Košťál)
Vernikovec klasnatý (Pseudolysimachion spicatum)
Vernikovec klasnatý (Pseudolysimachion spicatum) /(J. Košťál)
Pokračovať na:Chránená krajinná oblasť Ponitrie
Lorem ipsum Dolore aliqua commodoZobrazit popis