Kostoliansky náučný chodník

Hrad Gýmeš

Niekedy medzi rokmi 1241–1253 začal Ondrej, syn Ivanku z rodu Hunt-Poznanovcov, na vrchu Dúň s výstavbou neskororománskeho hradu. Kamenný hrad pozostával z dvoch veží na kratších stranách dvojpodlažného paláca a z hradby vymedzujúcej nepravidelné nádvorie s hospodárskou zástavbou a cisternou. V rokoch 1271 a 1273 hrad odolal náporu českých vojsk a na konci 13. storočia si Ondrejov syn, župan Tomáš, vybudoval východne od hradu vlastné palácové sídlo, čím vznikol dvojhrad.

Zo zastávky č. 6 prejdeme úzkym chodníkom po zelenej značke (5129) priečne cez strmý zalesnený svah na väčšie priestranstvo pred juhozápadnou bránou hradu Gýmeš, 513,8 m n. m. Upozornenie: Návšteva hradu je na vlastné nebezpečie! Niektoré jeho časti sú, napriek konzervačným prácam, ešte stále staticky narušené. Odporúčaná obhliadková trasa znižuje riziko úrazu. Vstup je voľný. Návštevník si môže oddýchnuť na jednoduchom sedení pred južným predhradím hradu.

Čas: 2 min, v opačnom smere 2 min, dĺžka: 0,2 km, stredne náročné.

Hrad Gýmeš, schematický pôdorys a stavebný vývoj viditeľných častí hradu; I. červená: horný hrad s hradom župana Tomáša; II. modrá: východné predhradie a stavebné úpravy v 14.–15. storočí; III. hnedá: južné predhradie a stavebné úpravy v 16.–18. storočí; Hlavné objekty hradu: 1. vstup do hradu; 2. bastion; 3. delová bašta;   4. hranolová obytná veža; 5. juhozápadný palác; 6. vežový palác; 7. polvalcová   obytná veža; 8. východný palác; 9, 10, 11. hospodárske budovy; 12. pôvodný vstup   do horného hradu v 13. storočí; 13. Kostol sv. Ignáca; 14. hradný palác župana Tomáša; 15. priechodný parkan s bránovou baštou; 16. juhovýchodný palác
Hrad Gýmeš, schematický pôdorys a stavebný vývoj viditeľných častí hradu; I. červená: horný hrad s hradom župana Tomáša; II. modrá: východné predhradie a stavebné úpravy v 14.–15. storočí; III. hnedá: južné predhradie a stavebné úpravy v 16.–18. storočí; Hlavné objekty hradu: 1. vstup do hradu; 2. bastion; 3. delová bašta; 4. hranolová obytná veža; 5. juhozápadný palác; 6. vežový palác; 7. polvalcová obytná veža; 8. východný palác; 9, 10, 11. hospodárske budovy; 12. pôvodný vstup do horného hradu v 13. storočí; 13. Kostol sv. Ignáca; 14. hradný palác župana Tomáša; 15. priechodný parkan s bránovou baštou; 16. juhovýchodný palác /Kreslil R. Lukáč podľa BÓNA 2011
Rekonštrukcia podoby hradu Gýmeš v 18. storočí; I. horný hrad; II. východné  predhradie; III. južné predhradie; Hlavné objekty hradu:1. vstup do hradu; 2. bastion;  3. delová bašta; 4. hranolová obytná veža; 5. juhozápadný palác; 6. vežový palác; 7. polvalcová obytná veža; 8. východný palác; 9, 10, 11. hospodárske budovy; 12.  pôvodný vstup do horného hradu v 13. storočí; 13. Kostol sv. Ignáca; 14. hradný palác župana Tomáša; 15. priechodný parkan s bránovou baštou; 16. juhovýchodný   palác
Rekonštrukcia podoby hradu Gýmeš v 18. storočí; I. horný hrad; II. východné predhradie; III. južné predhradie; Hlavné objekty hradu:1. vstup do hradu; 2. bastion; 3. delová bašta; 4. hranolová obytná veža; 5. juhozápadný palác; 6. vežový palác; 7. polvalcová obytná veža; 8. východný palác; 9, 10, 11. hospodárske budovy; 12. pôvodný vstup do horného hradu v 13. storočí; 13. Kostol sv. Ignáca; 14. hradný palác župana Tomáša; 15. priechodný parkan s bránovou baštou; 16. juhovýchodný palác /(M. Housková podľa BÓNA 2011)

Po dočasnom zaujatí panstva Matúšom Čákom v rokoch 1304–1321 sa Gýmeš stal kráľovským majetkom. V tom čase ho rozšírili o východné predhradie, ktoré spojilo dva dovtedy samostatné hradné celky. V roku 1386 sa Gýmeš vrátil do rúk Forgáčovcov, ktorí ho do konca stredoveku doplnili o dva vežové paláce so zaoblenými nárožiami a ďalšie nové priestory.

V 16. storočí hrad zväčšili o južné predhradie, ktoré palatín Žigmund Forgáč v roku 1613 posilnil moderným bastiónovým opevnením. V roku 1619 hrad poškodilo Betlenovo povstalecké vojsko a v rokoch 1663 a 1671 Turci, ktorí ho aj nakrátko zaujali.

Veľkolepú obnovu a barokovú prestavbu poškodeného hradu uskutočnili medzi rokmi 1713–1755 Pavol IV. Forgáč spolu so synom Pavlom V. Obaja boli vysokými cirkevnými hodnostármi a počas obnovy rodového sídla zriadili vo východnom predhradí cirkevný okrsok tvoriaci zároveň pútnické miesto. Jeho dominantou sa stal hradný Kostol sv. Ignáca so sakristiami, rodovou hrobkou a bočnými kaplnkami sv. Jána a sv. Pavla. Nanovo bola postavená aj hlavná vstupná brána.

Rekonštrukcia gýmešského dvojhradu, okolo roku 1300
Rekonštrukcia gýmešského dvojhradu, okolo roku 1300 /(M. Housková podľa BÓNA 2011)
Hrad Gýmeš zo západu
Hrad Gýmeš zo západu /(J. Košťál)

Od začiatku 19. storočia už hrad nebol trvalo obývaný a v prvej tretine 19. storočia spustol. Postupne sa premenil na zrúcaninu vyhľadávanú turistami. Od roku 1985 bolo niekoľko pokusov o záchranu hradu zameraných na konzerváciu stojacich murív a reguláciu náletovej zelene (združenie EkoGýmeš, letné tabory Stromu života, Občianske združenie Leustach, Občianske Castrum Ghymes).

Vďaka týmto aktivitám sú dnes návštevníkovi prístupné všetky nádvoria hradu a niektoré objekty. Z budovy hlavného vstupu do hradného areálu, prestavanej v 18. storočí, stojí len západná časť. V južnom, renesančnom predhradí, kde sa ocitneme po vstupe do hradu, dominuje bastiónové opevnenie, za ktorým je ukrytá delová bašta zo 17. storočia, prístupná tunelom v skale.

Vstup do hradu chránený z juhu bastionom
Vstup do hradu chránený z juhu bastionom /(V. Mařík)
Delová bašta
Delová bašta /(V. Mařík)
Vstup do tunela pod bastionom vedúcim do delovej bašty
Vstup do tunela pod bastionom vedúcim do delovej bašty /(V. Mařík)

Baštu postavili v mieste pôvodného gotického vstupu do východného nádvoria cez hranolovú vežu, z ktorej sa po barokovej prestavbe zachovala len časť. Po vzniku južného nádvoria sa do horného hradu vstupovalo cez vežový palác z 15. storočia, z ktorého dnes stojí len západná obvodová stena s nárožím a cez nedávno rekonštruovaný prechod juhozápadným gotickým palácom, ktorého stena sa zrútila v roku 2013.

Zrútená stena juhovýchodného paláca horného hradu
Zrútená stena juhovýchodného paláca horného hradu /(V. Mařík)
Obnovený prechod z južného predhradia do horného hradu
Obnovený prechod z južného predhradia do horného hradu /(V. Mařík)

Z pôvodnej zástavby horného, neskororománskeho hradu sa dodnes zachovala značná časť hranolovej obytnej veže s masívnymi piliermi, spojenej rozvalinami neskororománskeho paláca s polvalcovou vežou. Pri severnej hradbe horného hradu postavili v 14.–18. storočí viaceré hospodárske stavby, z ktorých sú dnes zachované hlavne suterény.

Hranolová obytná veža s opornými piliermi
Hranolová obytná veža s opornými piliermi /(V. Mařík)
Východný palác s polvalcovou obytnou vežou
Východný palác s polvalcovou obytnou vežou /(V. Mařík)

Z priestoru horného hradu sa dostaneme na východné predhradie pôvodným, čiastočne obnoveným vstupom do hradu z 13. storočia, ktorý sa nachádza medzi polvalcovou vežou a severným vnútorným nárožím hradu. Zo zástavby predhradia najviac upútajú pozostatky barokového cirkevného okrsku s Kostolom sv. Ignáca v jeho severovýchodnom nároží, ktorý vznikol prestavbou paláca župana Tomáša z konca 13. storočia a vežového paláca zo 14. storočia. Prehliadku hradu Gýmeš možno ukončiť obhliadkou parkanu s bránovou baštou zo 16. storočia.

Pôvodný vstup do horného hradu chránený  polvalcovou obytnou vežou
Pôvodný vstup do horného hradu chránený polvalcovou obytnou vežou /(V. Mařík)
Polvalcová obytná veža
Polvalcová obytná veža /(V. Mařík)
Cirkevný okrsok s Kostolom sv. Ignáca
Cirkevný okrsok s Kostolom sv. Ignáca /(V. Mařík)
 Vstup do hradného paláca župana Tomáša s hrotitým portálom
Vstup do hradného paláca župana Tomáša s hrotitým portálom /(V. Mařík)
Priechodný parkan s bránovou baštou v severovýchodnom nároží hradu
Priechodný parkan s bránovou baštou v severovýchodnom nároží hradu /(V. Mařík)

V areáli hradu je niekoľko miest, ktoré umožňujú výhľad do krajiny. Najlepším a relatívne bezpečným je hranolová obytná veža s niekoľkými zaujímavými stavebnými detailmi. Z veže je dobre vidieť areál hradu a jeho okolie.

Výhľad z hranolovej veže
Výhľad z hranolovej veže /(J. Gloc a M. Frouz)
Pokračovať na:Xerotermné lúky
Lorem ipsum Dolore aliqua commodoZobrazit popis