Kostoliansky náučný chodník

Železničná trať v Žiranoch

Železničná trať Zlaté Moravce – Zbehy tvorila posledný úsek spojovacej trate Leopoldov – Kozárovce, ktorého účelom bolo skrátiť železničné spojenie medzi Považím a Pohroním. Trať bola vybudovaná v rokoch 1936–1938. Po okupácii južného Slovenska Maďarskom v novembri 1938 jej význam ešte vzrástol, pretože umožnila železničné spojenie medzi Bratislavou a stredným Slovenskom.

Od zastávky č. 32 pokračujeme poľnou cestou spoločne s červenou značkou (0706) k starému mostu nad železničnou traťou, kde odbočíme vpravo na miestnu asfaltovú komunikáciu.

Čas: 5 min, v opačnom smere 5 min, dĺžka: 300 m, ľahké.

Hlavná budova železničnej stanice v Žiranoch
Hlavná budova železničnej stanice v Žiranoch /(K. Grunertová)

Stavba trate v dĺžke 34,052 km začala v júli roku 1936. Prípravné projektové práce uskutočnila Ústredná stavebná správa ministerstva železníc v Prahe. Stavebné práce realizovali viaceré firmy z Bratislavy, Ostravy a Prahy, robotníkmi boli obyvatelia okolitých obcí. Trať sprevádzkovali 15. 5. 1938. Slúžila s krátkymi prestávkami počas druhej svetovej vojny až do 2. 2. 2003. V súčasnosti je len minimálne využívaná pre nákladnú dopravu a pohyb manipulačných vlakov. Železničná stanica v Žiranoch bola postavená v roku 1938 spolu s ďalšími účelovými stavbami v jej blízkosti (sklad horľavín, vozidlová váha, strážne domčeky a iné). Dodnes si zachovala charakter funkcionalistickej železničiarskej architektúry z 30. rokov 20. storočia.

Sklad horľavín na železničnej stanici v Žiranoch
Sklad horľavín na železničnej stanici v Žiranoch /(K. Grunertová)
Koľajište na želeničnej stanici Žirany s odbočkou k vápenke Žirany spoločnosti Calmit, s.r.o
Koľajište na želeničnej stanici Žirany s odbočkou k vápenke Žirany spoločnosti Calmit, s.r.o /(K. Grunertová)
Nakladacia rampa na železničnej stanici Žirany. V pozadí vápenka Žirany spoločnosti Calmit, s.r.o
Nakladacia rampa na železničnej stanici Žirany. V pozadí vápenka Žirany spoločnosti Calmit, s.r.o /(K. Grunertová)

Železničné koľajnice v smere do Lužianok a do Zlatých Moraviec klesajú, stanica leží teda v najvyššom bode celej trate v nadmorskej výške 253 m. Z oboch smerov sa pred železničnou stanicou zachovala vchodová mechanika (semafory, návestidlá).

Z mosta nad traťou je výhľad na pokračovanie trate do Jelenca, ktorá vedie hlbokým zárezom
Z mosta nad traťou je výhľad na pokračovanie trate do Jelenca, ktorá vedie hlbokým zárezom /(P. Baxa)

Najväčšie problémy v minulosti a aj v súčasnosti spôsobujú časté zosuvy zemného telesa (napríklad v roku 1995 bol zosuvom postihnutý 15 m vysoký násyp v dĺžke 150 m, zosuv pôdy nastal aj v máji a v júni roku 2010), ktoré si vyžadovali technicky zložité a finančne náročné opravy. Návrh sezónneho rekreačného využívania železničnej trate, ktorá vedie malebným terénom juhozápadnej časti Tribeča z Lužianok do Jelenca, nebol dosiaľ realizovaný.

Zosuvy zemného telesa pri želeničnej stanici Žirany, neďaleko zastávky Kostolianskeho náučného chodníka č. 32
Zosuvy zemného telesa pri želeničnej stanici Žirany, neďaleko zastávky Kostolianskeho náučného chodníka č. 32 /(P. Baxa)
Oceľový most nad traťou má vozovku z drevených železničných podvalov
Oceľový most nad traťou má vozovku z drevených železničných podvalov /(K. Grunertová)
Stavadlo č. 1
Stavadlo č. 1 /(K. Grunertová)
Osobná doprava na železničnej trati Zlaté Moravce – Zbehy sa zastavila 2. 2. 2003 z dôvodu nerentabilnosti
Osobná doprava na železničnej trati Zlaté Moravce – Zbehy sa zastavila 2. 2. 2003 z dôvodu nerentabilnosti /(D. Zachar)
Pokračovať na:Žirany
Lorem ipsum Dolore aliqua commodoZobrazit popis