Kostoliansky náučný chodník

Lesnícke značenie

Pri potulkách lesom môžeme na stromoch nájsť rôzne značky. Jednu skupinu z nich nazývame lesnícke.

Zo zastávky č. 3 pokračujeme priamym smerom po červenej značke (0706) v miernom stúpaní až na rázcestie lesných ciest na priestranstvo, kde býva skládka dreva. Stojí tam turistický smerovník s miestnym názvom Pod gaštanicou, 344 m n. m.

Čas: 7 min., v opačnom smere 5 min, dĺžka: 0,4 km, nenáročné.

Každý les má svojho užívateľa. Podľa užívateľov sú lesy rozdelené na tzv. lesné užívateľské celky. Hranice medzi jednotlivými celkami sú označené oranžovým štvorcom, ktorý má rozmery asi 10 × 10 cm. Táto značka je akýmsi mysleným plotom medzi rôznymi užívateľmi lesa.

Hranica užívateľského celku
Hranica užívateľského celku /(K. Grunertová)
Hranica hospodárskeho lesa a užívateľského celku
Hranica hospodárskeho lesa a užívateľského celku /(K. Grunertová)

Na stromoch možno vidieť aj vodorovný biely alebo červený pruh veľký 15 × 5 cm. Tieto pruhy tvoria hranicu medzi lesnými porastmi. Farba zodpovedá príslušnej kategórii lesa. Biely pruh je hranicou tzv. hospodárskych lesov. Základnou funkciou takýchto lesov je produkcia dreva a následná ťažba. Červeným pruhom sa označujú hranice ochranných lesov. Ich úlohou je napríklad chrániť pôdu a zabrániť jej odnosu – erózii. Jednotlivé kategórie lesa si vyžadujú svoj špecifický spôsob hospodárenia.

Šikmé žlté pásy uprostred lesa tvoria tzv. zvoznú (približovaciu) linku t. j. dočasnú cestu, ktorou bude zvážané drevo z porastov na dočasnú skládku.

Hranica hospodárskeho lesa
Hranica hospodárskeho lesa /(K. Grunertová)
Hranica ochranného lesa
Hranica ochranného lesa /(K. Grunertová)
(Hranica lesných porastov)
(Hranica lesných porastov) /K. Grunertová

Dve bodky rôznej farby na kmeni stromu, každá s priemerom asi 5 cm, rôznej farby, jedna vo výške 130 cm, druhá tesne nad zemou, označujú strom, ktorý je určený na výrub. Ak sú bodky biele, znamená to, že daný strom odumiera alebo už odumrel. V prípade plošného výrubu (holorubu) sa hraničné stromy budúceho rúbaniska vyznačia farebnými značkami v tvare veľkého T.

Strom určený na výrub
Strom určený na výrub /(J. Košťál)

Aj maloplošné chránené územia, napríklad Chránený areál Jelenská gaštanica, alebo Územie európskeho významu Chránený areál Kostolianske lúky, majú v krajine vyznačené svoje hranice. Sú to dva červené pruhy na kmeni stromu. Horný pruh je namaľovaný okolo celého kmeňa, druhý pruh len do polovice, aby sme presne vedeli, kde sa chránené územie nachádza. Chránené územie leží tým smerom, kde polovica spodného pruhu chýba.

Hranica chráneného územia
Hranica chráneného územia /(J. Košťál)

V niektorých častiach lesov sú vysoko na stromoch umiestnené tabuľky s číslami. Spravidla označujú stromy na výskumnej ploche.

Hospodársky (hraničný) kopec je dobrým orientačným bodom pre lesníkov alebo tých, ktorí vlastnia lesnícku porastovú mapu. Malá kamenná pyramída s dreveným hranolom býva umiestnená na hranici lesných porastov alebo lesných užívateľských celkov. Číslo na hospodárskom (hraničnom) kopci namaľované červenou alebo čiernou farbou na bielom podklade zodpovedá číslu na príslušnej lesníckej mape. Tie sú v mierkach 1:10 000.

Všetky vyššie uvedené značky slúžia výlučne len pre lesnícke účely. V žiadnom prípade ich neodporúčame používať na orientáciu a pohyb v teréne namiesto turistických značiek.

Zvozná trasa ťaženého dreva
Zvozná trasa ťaženého dreva /(J. Košťál)
Pokračovať na:Jelenská gaštanica
Lorem ipsum Dolore aliqua commodoZobrazit popis