Kostoliansky náučný chodník

Forgáčovský kaštieľ

Kaštieľ pôvodne situovaný na východnom okraji obce dal v roku 1722 vybudovať biskup Pavol IV. Forgáč. V priebehu 18. storočia prešiel viacerými stavebnými úpravami, až získal podobu trojkrídlovej stavby s pôdorysom v tvare písmena „U“. Anglický park okolo kaštieľa zaberal plochu 380 × 650 m. Súčasťou areálu bola aj záhrada a viaceré hospodárske stavby. Južné krídlo kaštieľa bolo asanované ešte pred prvou svetovou vojnou.

Od zastávky č. 29 pokračujeme vľavo po moste cez Jelenský potok na chodník,ktorým súbežne vedie významová značka (modrý pravidelný symbol doplnený bielymi plochami 10 × 10 cm). V priamom smere pokračujeme k zastávke prímestskej autobusovej dopravy, kde značka odbočí vpravo k bráne kaštieľa s miestnym turistickým názvom Forgáčov dvor, 200 m n. m. Pri ceste je chránená lipa – zvyšok pôvodného parku kaštieľa. Možnosť parkovania.

Čas: 11 min, v opačnom smere 11 min, dĺžka: 0,8 km, ľahké.

Jelenec, severné krídlo kaštieľa s prejazdom do nádvoria a rizalitom zdobeným rodovými erbmi Forgáčovcov.
Jelenec, severné krídlo kaštieľa s prejazdom do nádvoria a rizalitom zdobeným rodovými erbmi Forgáčovcov. /(D. Zachar)

Dodnes sa zachovalo severné hospodárske krídlo s kaplnkou vo východnej časti a východné obytné krídlo. V severnom krídle je v rizalite zdobenom rodovými erbmi situovaný prejazd do nádvoria. Rizalit východného dvojtraktového krídla má trojuholníkový štít zdobený korunovanou ženskou polopostavou s reliéfmi hradov Gýmeš a Sklabiňa po stranách. Miestnosti sú zaklenuté valenými stlačenými klenbami s hrebienkovými výsekmi a korýtkovými klenbami. Časť okenných otvorov má zachované pôvodné kamenné šambrány. Interiér bol v 19. storočí zariadený barokovým nábytkom pochádzajúcim zväčša z hradu Gýmeš. Steny miestností zdobili vzácne obrazy rodovej obrazárne a lovecké trofeje. Forgáčovci vlastnili kaštieľ až do zoštátnenia v roku 1945. V rokoch 1947–1960 tu bola umiestnená škola a neskôr sklady obilia, čo sa prejavilo mnohými nevhodnými stavebnými zásahmi.

 Jelenec, východné krídlo kaštieľa s Múzeom rodu Forgách a etnografickou zbierkou Kultúrneho a spoločenského zväzu Maďarov na Slovensku Csemadok
Jelenec, východné krídlo kaštieľa s Múzeom rodu Forgách a etnografickou zbierkou Kultúrneho a spoločenského zväzu Maďarov na Slovensku Csemadok /(D. Zachar)
Jelenec, časť expozície Múzea rodu Forgách so zbierkou čepcov z Podzoboria
Jelenec, časť expozície Múzea rodu Forgách so zbierkou čepcov z Podzoboria /(D. Zachar)

Priestory severného krídla sú v súčasnosti využívané ako pohostinstvo a predajňa, vo východnom obnovenom krídle je od roku 2009 sprístupnená expozícia Múzea rodu Forgách a etnografická zbierka Kultúrneho a spoločenského zväzu Maďarov na Slovensku Csemadok.

Múzeum rodu Forgách

Hlavná ul. - Forgáčov dvor, 951 73 Jelenec Tel.: +421 37 631 33 11, +421 37 631 32 04 Email: [email protected]

Otváracie hodiny: St, So, Ne: 13.00 - 16.00. Skupiny možno vopred nahlásiť aj v čase mimo otváracích hodín.

Pokračovať na:Lesníctvo
Lorem ipsum Dolore aliqua commodoZobrazit popis